Warmtescan Gelderland (Thermografie)

Warmtescan Gelderland, onder dak van ENL Bouwmanagement.


Warmtescan BASIS (pakket 1) 
U heeft last van tocht, opvallend hoge stookkosten of mogelijk een andere reden om ons in te schakelen. We komen bij u thuis. In een kort gesprek inventariseren we de problemen en concretiseren we uw vraagstelling en/of wensen. Als u gegevens hebt van uw woning/pand zoals bijvoorbeeld over de verwarmingsinstallatie of bouwtekeningen, dan is het handig dat u die van te voren klaar heeft liggen. Heeft u deze gegevens niet? Dat is geen probleem, in de meeste gevallen kunnen we ook zonder prima ‘uit de voeten’. In voorbereiding op ons bezoek is het volgende van belang:

 • Alle vertrekken van uw woning/pand moeten een omgevingstemperatuur hebben van ca. 20 graden.
 • U kunt dit bereiken door uw woning/pand ca. 24-48 uur voor aanvang van onze werkzaamheden op temperatuur te brengen en te houden.
 • Ramen en deuren en ventilatieroosters moeten dicht.

Met de thermische camera controleren we zowel de binnen- als de buitenzijde van uw woning/pand. We zoomen in op de geconstateerde probleemplekken. Na deze werkzaamheden verwerken we de verzamelde gegevens in een zogenaamd Thermografisch Rapport. In dit rapport treft u inleidend algemene informatie aan over de thermoscan. Vervolgens worden de probleemplekken van uw woning/pand met zowel thermische als reguliere foto’s in beeld gebracht. Tot slot worden er oplossingen/aanbevelingen aangedragen. Kortom: u hebt antwoord gekregen op het wat, waar en waarom met daarbij beknopte oplossingen/aanbevelingen.

Warmtescan EXTRA (pakket 2) 
Dit pakket is een aanvulling op pakket 1. De oplossingen en aanbevelingen worden meer onder de loep genomen. Het algemene karakter van de aangedragen oplossingen/aanbevelingen verandert in een concreet, op uw situatie toegespitst, maatwerkadvies. We doen onderzoek naar de beste oplossing. De beste oplossing kan per woning/pand, ook al hebben we te maken met hetzelfde probleem, erg verschillen. We houden in ons advies o.a. rekening met: kosten, toe te passen materialen en eventuele terugverdientijden. We proberen daarbij oplossingen aan te dragen die esthetisch verantwoord zijn en zo weinig mogelijk belastend zijn voor het milieu. Aan de voorgedragen oplossingen in het maatwerkadvies koppelen we indicatieve richtprijzen. Op die manier weet u wat ongeveer de kosten zijn als u besluit maatregelen uit te laten voeren. De richtprijzen zijn gebaseerd op ervaringsgetallen en prijzen uit ‘de markt’. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u gebruik maken van een adviseur/tussenpersoon bij uw onderhandeling met één of meer aannemers? Zie Warmtescan OPTIMAAL (Pakket 3).

Warmtescan OPTIMAAL (Pakket 3) 
U heeft besloten de aangedragen maatregelen (of een deel ervan) uit te laten voeren. Als aanvulling op pakket 2 kunnen wij met onze kennis van de branche voor u:

 • offertes opvragen;
 • offertes beoordelen;
 • eventueel in onderhandeling gaan over de prijs;
 • advies geven met welke partij u het beste in zee kunt gaan (gunningsadvies).

Gedurende de uitvoering kunnen wij toezicht houden op de werkzaamheden en toegepaste materialen. Vervolgens verzorgen wij de oplevering van de werkzaamheden. Eventuele opleverpunten worden vermeld in een procesverbaal van oplevering. Op deze manier houdt u grip op de kosten en de uitvoering.

Wat kost het?

Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op woningen. Voor utiliteitsgebouwen maken we graag een offerte op maat.

 • Warmtescan BASIS                € 290,00 incl. BTW voor woningen
 • Warmtescan EXTRA               € 390,00 incl. BTW voor woningen
 • Warmtescan OPTIMAAL        op aanvraag

Aanvullend kunnen we dit nog voor u regelen:

 • Verzorgen van EPA-W Label voor € 195,– incl. BTW
 • Bouwtechnische rapportageop aanvraag

Het komt tegenwoordig ook steeds vaker voor dat bij oplevering van een nieuwe woning of bedrijfspand een warmtescan wordt verlangd door de opdrachtgever. Wij noemen dit de ‘Warmtescan EINDFASE‘. We maken graag voor u een offerte op maat.

Heeft u een vraag of wilt u graag dat we langskomen? Neem gerust contact met ons op.