Bouwkundige begeleiding


Uw pand zelf verbouwen of uitbesteden?

Wanneer u geen ervaring heeft met aannemers of verbouwen is het aan te bevelen om bouwbegeleiding uit te besteden. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen weinig tijd of zijn niet in de gelegenheid om een ingewikkeld bouwproces te bewaken. Vooral voor de wat uitgebreidere bouwwerken is naast tijd ook kennis van het bouwproces essentieel. Daarvoor is kennis en ervaring nodig van de bouworganisatie, kosten, techniek en regelgeving. Deskundige inbreng vanaf het bouwinitiatief is noodzakelijk omdat de beïnvloedbaarheid afneemt naarmate het proces vordert. Om deze redenen is het verstandig om u te laten adviseren door een bouwkundig adviseur.

U als bouwer doet een grote investering waarbij een correcte en deskundige begeleiding hoort. Begeleiding is belangrijk omdat onvolkomendheden die later niet meer zichtbaar of te herstellen zijn, tijdig gesignaleerd kunnen worden.
Tevens heeft u met ons één aanspreekpunt die in verbinding staat met alle betrokken partijen.

Bouwbegeleiding is dé bundeling van kennis in de voorbereiding en de uitvoering van projecten.

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen duidelijkheid hebben over de voortgang en uitvoering van het project. Om grip op het project te kunnen houden is het belangrijk dat het project wordt opgedeeld in verschillende fases die worden omschreven en vastgelegd.

ENL bouwkundig adviesbureau beschikt samen met naaste organisaties over deze deskundigheid om u in iedere bouwfase bij te staan. De aanpak bestaat uit de volgende opeenvolgende fases:

  • Initiatief
  • Plan van aanpak
  • Voorbereidingsfase
  • Aanbesteding
  • Directievoering/toezicht
  • Afrondingsfase

Bouwkundige begeleiding zakelijke sector

Wij begeleiden u graag bij de verbouwing van uw pand, maar ook bij de nieuwbouw van uw pand. Wij leveren begeleiding in de vorm van: uitvoerder, projectleider, opzichter en/of bouwdirectie en zorgen ervoor dat wij een uitstekende aanvulling voor u kunnen zijn in het bouwproces.