ENL Bouwmanagement gecertificeerd voor NEN 2767, conditiescore voor gebouwen

NEN 2767-1 geeft u de inspectiemethodiek die wordt toegepast om tot de conditiescore te komen.
De methodiek die in NEN 2767-1 besproken wordt, is zowel van toepassing op gebouwen als op infrastructuur.